Logo Miasta Białystok

 
 
 
Na stronie umieszczona są informacje o polityce prywtności i polityce cookies

Polityka prywatności

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego portalu miejskiego – szr.bialystok.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Urząd Miejski w Białymstoku respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu informuje, że dane osobowe zawarte np. w formularzach rejestracyjnych przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) (RODO):

  1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
  3. Dane osobowe są zbierane w celu wysyłania powiadomień sms lub e-mail;
  4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w powiadamianiu;
  5. Przysługuje Pani/Panu do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało nie wysyłaniem powiadomień sms lub e-mail;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

         Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) (RODO), informuje się że:

1)   Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;

2)   Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

3)      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu informowania o czasie dojazdu na tablicach informacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (§2 ust 1 pkt 2);

4)   Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: tablice rejestracyjne pojazdów zdjęcie oraz treść tablicy odczytana automatycznie w formie tekstowej;

5)   Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż organom publicznym prowadzącym konkretne postępowania zgodnie z prawem;

6)   Informacje o przekazywaniu danych do krajów spoza UE: nie są przekazywane;

7)   Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 30 dni;

8)   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

9)   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)  Dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji poprzez System Zarządzania Ruchem poprzez powiązanie danych o tablicach rejestracyjnych w dwóch lokalizacjach i automatycznym obliczeniu średniego czasu dojazdu, który następnie zostanie wyświetlony na tablicach zlokalizowanych w mieście.